De stichting wil zich inzetten voor het behouden van de historie van Drenthe. Dit willen we doen door levende geschiedenis te verbinden aan diverse evenementen, om zo bezoekers de kans te geven die tijd zelf te ervaren. De expertise op het gebied van organisatie en geschiedenis, maakt het mogelijk om op verschillende tijdslijnen activiteiten te ontwikkelen. We doen dit met verschillende partners. Onze kerntijd is de periode van de prehistorie tot en met de kruisvaarders.

Er zijn veel disciplines in het bestuur aanwezig. Hierdoor kunnen we naast grote publieksevenementen ook inspelen op specifieke wensen van bedrijven of andere instellingen.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Albert Smit
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Pier Schipper
Bestuurslid: Vacant
PR: Albert Smit
Adviseurs: Albert Metselaar
Geert Metselaar
Vacant