Vincent van Gogh als evangelist

Ds. Wim Loosman laat ons zien hoe het geloofsleven van Vincent doorwerkt in zijn kunst. De jeugd als zoon van een predikant en de invloed als evangelist, kenmerken zijn interesse in de arme kant van het leven.

Als domineeszoon In het Brabantse Zundert was Vincent van Gogh van jongs af aan vertrouwd met de Bijbel. Hij komt voort uit een kerkelijke richting waarin het leven boven de leer ging. Dat bracht hij zelf ook in praktijk in die periode. Voordat hij zich volledig op het kunstenaarschap stortte, de periode dat hij werkte als prediker/evangelist in de Belgische mijnen, toonde hij zich iemand die begaan was met het lot van de arme en uitgebuite arbeiders. Tijdens een mijnramp gaf Vincent letterlijk de lakens van zijn bed en het hemd van zijn lijf om de gewonden te verzorgen. Van Gogh knipte later toen hij een tijd in Engeland verbleef ook plaatjes uit geïllustreerde tijdschriften: voorstellingen van berooide mensen in economisch zware tijden in het negentiendeeeuwse Engeland. Die illustraties noemde Van Gogh zelf ‘een soort Bijbel’. Daarna stortte hij zich, via allerlei omwegen, ook de omweg Drenthe, op het kunstenaarschap, via Parijs naar Zuid Frankrijk. Van Gogh werd fulltime schepper. Kunstenaar! Die mislukt leek, door zijn waanzin en armoede.

Datum: 7 februari 2024

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Hart van Hollandscheveld. Het Hoekje 51 Hollandscheveld